Nội thất Vương Gia phát triển với chuỗi cửa hàng tại các tỉnh:

Cơ sở 1: Minh Sơn – Hữu Lũng – Lạng Sơn.
Cơ sở 2: Dốc Tràng, Tràng 2 – Thị trấn Hưng Hà – Thái Bình.
Cơ sở 3: Đường 15, số nhà 28 – Khu đô thị Petro – Thành phố Thái Bình.